Fästingar är en liten sommarplåga som ökar i antal. Det är inte bara det att små kryp kan vara enerverande och de biter sig fast de sprider även sjukdomar. 

De vanligaste fästingburna infektionerna för människor är borrelia och TBE. För TBE finns ett vaccin att ta då det är ett virus och antibiotika inte biter på detta. Borrelia finns det dock inget vaccin för människor. Det är däremot en bakterie så där fungerar antibiotika som behandling.

Vad du kan göra som förebyggande om du vet med dig att du ska vistas i ett fästingrikt område är att använda en spray som gör att fästingarna håller sig borta. Dessa finns till exempel att köpa på apoteket

Vad gör man om man blir fästingbiten?

När man vistats ute i områden där det finns fästingar bör man kontrollera varandra när man kommer in efter fästingar. En fästing kan krypa runt i flera timmar innan den biter sig fast.

Om en fästing har bitit ska den tas bort med en fästingborttagare som finns på apoteket eller en finspetsig pincett. Försök få tag om huvudet så långt ner som möjligt och dra rakt utåt.

Var inte orolig om inte hela fästingen kommer ut. Det ökar inte risken för fästingburna infektioner om du inte får ut hela fästingen.

Borrelia

Borrelia (Lyme borrelios) är en fästingöverförd sjukdom. I Sverige insjuknar minst 10 000 personer årligen. Man räknar med att ungefär 10-20 % av alla fästingar bär på borreliabakterier. Sannolikheten för att smittas efter ett fästingbett är mindre än en på hundra. Tyvärr kan man inte vaccinera sig mot borrelia men det går att behandla.

Har man fått borrelia av en fästing en gång är man inte immun utan kan få det flera gånger.

Något positivt är att det tar 1-2 dagar innan smittämnet, som finns i fästingens tarmkanal, överförs. Därmed kan man undvika borrelia genom att vara uppmärksam och ta bort fästingar så snabbt som möjligt.

Var finns fästingar som bär på borrelia?

Borrelia hos fästingar är spritt över stora delar av det norra halvklotet. Fästingar som bär på borrelia förekommer i hela Sverige med undantag för de inre delarna av Norrland.

Risken att smittas av borrelia från en fästing är som störst längs kusterna, framförallt i Syd- och Mellansverige på den östra sidan av landet.

Fästingarna är aktiva vid temperaturer över 4-5 grader. Därmed är säsongen för fästingar lång i Sverige och man ska vara uppmärksam även vid lägre temperaturer. Ofta har man då mer kläder på sig vilket ger ett naturligt skydd mot fästingar.

Borrelia symptom

Borrelia är en infektion från fästingar som kan sprida sig från en hudrodnad till nervsystemet. Det är därför bra att vara uppmärksam och titta på kroppen efter att man blivit biten av en fästing.

Detta för att uppmärksamma det första tecknet på borrelia som är en hudrodnad. Det är dock inte alla som får detta första symptom utan ungefär hälften av alla som blir smittade av Borrelia efter ett fästingbett.  

Var vaksam efter de diffusa symptom som kan uppstå om borrelia sprider sig till nervsystemet. Läs mer om dem nedan.

Första symptom på borrelia – hudrodnad

Det allra vanligaste symptomet för borrelia är att man ser en röd rodnad som är större än fem centimeter i diameter kring fästingbettet. Ungefär hälften av alla som smittas av borrelia efter fästingbett får denna hudrodnad.

Rodnaden uppstår ca 1-4 veckor efter fästingbettet och kan blekna från mitten och utåt. Ibland kan du även få en sjukdomskänsla och eventuellt feber.

En del kan även få fler än en hudrodnad. Detta är tecken på att infektionen har spridit sig i kroppen och kommer oftast med feber.

Det finns även andra hudförändringar som kan uppstå av ett fästingbett med borrelia så som vätskande sår eller utslag med blåsor.

Andra hudförändringar som kan ske i sällsynta fall från ett borreliainfekterat fästingbett är akrodermatit och borrelia lymfocytom.

Akrodermatit är en kronisk hudinflammation. Det börjar som en blåröd missfärgning och svullnad där du blev fästingbiten. Detta behandlas med antibiotika men behandlas det inte kan leder och nerver under huden påverkas. De hudförändringar som skett innan behandling försvinner oftast inte. En kronisk hudinflammation efter fästingbett med borrelia är vanligare hos kvinnor än män.

Borrelia lymfocytom är en hudkomplikation efter fästingbett med borrelia där en blåröd knuta uppstår på huden. Denna sitter vanligen på öronsnibben eller bröstvårtan och är vanligare hos barn än vuxna. Vanligen är även lymfkörtlar i närheten av knutan svullna. Även detta behandlas med antibiotika.

Neuroborrelius – påverkan på nervsystemet

Borrelia från fästingbett som inte behandlas tidigt med antibiotika kan sprida sig till nervsystemet. När detta sker kommer symptomen från det centrala nervsystemet, detta kallas för neuroborrelius.

Ungefär en sjättedel av de som drabbas av borrelia utvecklar neuroborrelius. Det är vanligare att barn än vuxna drabbas av detta. Symptomen är även ofta mer diffusa på barn än vuxna vilket gör det svårare att upptäcka.

Från ett fästingbett tar det ofta 1-2 månader för infektionen att sprida sig till nervsystemet och utveckla neuroborrelius. Men det kan ta upp till ett halvår innan detta sker.

Neuroborrelius är den vanligaste hjärnhinneinflammationen orsakad av bakterier. Som tur var finns det effektiva antibiotikabehandlingar för detta.

Symptom på neuroborrelius kan vara diffusa som:

 • Huvudvärk
 • trötthet
 • Illamående
 • Feber kring 38 grader
 • Viktnedgång
 • utstrålande smärtor i armar, ben eller rygg
 • tillfällig ansiktsförlamning
 • Minnesstörningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Hjärta och ögon kan påverkas men det är ovanligt

Det vanliga vid påverkan på leder är att det kommer återkommande attacker av värk och svullnad från dessa enstaka leder. Det är främst stora leder såsom knä-, ankel-, armbågs- eller handleder. Värk i exempelvis fingrarna är inte typiskt för borrelia.

Misstänker du att du har en borreliainfektion efter ett fästingbett och att den kan ha spridit sig till nervsystemet kan du direkt ta kontakt med en läkare online. Du kan då få hjälp med behandling och utredning.

Borreliaartrit – inflammation i lederna

Borrelia kan även sprida sig till lederna och ge symtom som led- och muskelvärk. Denna inflammation i lederna kallas för borreliaartrit.

Vid borreliaartrit brukar en eller flera leder bli svullna. Ofta är det knäleden som svullnar upp. Denna svullnad varar mellan några dagar och ett par veckor. Den försvinner oftast av sig själv men kan komma tillbaka flera gånger med lång tid emellan.

Även när svullnaden är borta kan du dock ha ont i muskler och leder.

Hur kan jag förebygga borrelia?

Du kan inte undvika borrelia i sig men du kan göra det som går för att undvika att få fästingar på kroppen. Det främsta du kan göra för att undvika fästingbett ha på dig stövlar, långbyxor och långärmade tröjor där var det finns mycket fästingar.

Fästingar gillar inte mörka kläder lika mycket men det är dock lättare att upptäcka fästingarna på ljusa kläder.

Vanligt myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett. Det finns särskilt medel mot fästingar på apoteket.

Borrelia diagnos

För att ta reda på om man har en borreliainfektion finns det några metoder man kan använda sig av beroende på i vilket stadie infektionen är i.

Har du en hudförändring som är större än fem centimeter i diameter kan det räcka med att en online doktor (ladda ner app i Google play & App store) får titta på den för att kunna diagnostisera borreliainfektion. 

Finns misstanke om att infektionen spridit sig i kroppen, genom att du har fler symptom, kan du få lämna ett blodprov.

Vid misstanken om att borreliainfektionen har nått nervsystemet kan du även få lämna ett ryggvätskeprov.

Har du fått ledbesvär lämnas prov på ledvätska.

Borrelia behandling

För att behandla för borrelia från fästingbett i den tidiga formen sätter man in en penicillinbehandling. Denna behandling är framgångsrik i de allra flesta fallen.

Efter första dygnet av behandling kan hudrodnaden kring fästingbettet bli större men försvinner oftast inom en till två veckor.

Har infektionen spridit sig får man en annan typ av antibiotika. Det tar längre tid för kroppen att läka helt när behandlingen sätts in senare.

Även om borreliainfektionen är botad kan det ta flera månader innan alla symptom försvinner. En längre behandling av antibiotika gör dig inte friskare. Långvarig behandling av antibiotika kan däremot ge biverkningar.

Gravid och borrelia

Är du gravid och misstänker att du har fått borrelia? Du behöver inte vara orolig för det finns ingenting som tyder på att en borreliainfektion påverkar varken graviditeten eller fostret.

Det kan dock vara så att din antibiotikabehandling behöver anpassas då du är gravid. Kontakta en läkare online så får du prata med en barnmorska som kan ge dig råd för behandling.

TBE

TBE är fästingöverförd hjärninflammation. Det är en allvarlig sjukdom som överförs till människor från fästingar.

Idag finns ingen behandling av TBE. Man kan få lindring för de symptom som sjukdomen ger men inget botemedel finns. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där det finns mycket fästingar som bär på TBE smitta.

Blir du biten av en fästing och den bär på TBE-smitta överförs viruset direkt. TBE-viruset finns i fästingens spottkörtlar vilket gör att smittan överförs direkt när den biter fast. Så till skillnad mot borrelia spelar det inte någon roll här om du lyckas ta bort fästingen snabbt eller ej.

Antal fall av TBE i Sverige

Antalet fall av TBE från fästingar i Sverige ökar från år till år. På 1990- talet anmäldes runt 50-70 fall per år i Sverige men har sedan dess ökat till att ligga runt 200 – 300 fall per år.

Var finns fästingar som bär på TBE?

TBE hos fästingar sprider sig åt alla håll i Sverige. Här är de områden som det finns fästingar som bär på TBE:

 • Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kusttrakter. Ungefär 70-80 procent av alla fall av TBE kommer härifrån.
 • De centrala och östra delarna av Mälarregionen
 • Kustområdet från Uppland ner till Kalmar
 • Runt Vänern
 • Väster och söder om Vättern
 • Enstaka fall har även påträffats i Blekinge, Skåne och Västra Götaland

De enda landsting som ej har rapporterat några fall av fästingburen TBE är Halland, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Fästingar som bär på TBE finns inte bara i Sverige så det är bra att ha koll på vilka andra länder som är i riskzonen. I dessa länder finns fästingar som bär på TBE:

 • Åland
 • Stora delar av Centraleuropa
 • Baltiska länderna
 • Ryssland
 • Delar av Norge
 • Bornholm (Danmark)

Symptom TBE

Efter ca 1- 2 veckor efter ett fästingbett med TBE-virus kan man få influensaliknande symptom.

 • Lindrig feber
 • Värk i huvud och kropp

Dessa besvär håller i sig i ungefär en vecka. Efter detta känner man sig återställd och har en livslång immunitet mot TBE.

För några återkommer dock sjukdomen efter ca en vecka med värre symtom.

TBE – virus i hjärnan

Var tredje ungefär som smittas av TBE från ett fästingbett har oturen av att viruset sprider sig vidare till hjärna och hjärnhinnor.

Händer detta får man efter cirka en vecka hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Sprids TBE till hjärna och hjärnhinnor behöver man sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.

TBE behandling

Som sagt finns ingen medicin som botar TBE. Det man kan ge är behandling för att lindra symtomen. Det kan ta väldigt lång tid innan man känner sig helt frisk igen.

Dödsfall orsakade av TBE efter fästingbett är väldigt ovanligt.

Bestående men finns hos ungefär 40 % av de vuxna som blir sjuka. Dessa kan vara:

 • Problem med huvudvärk
 • Trötthet som leder till koncentrations- och minnesstörningar
 • Nervskador – förlamningssymtom som kan påverka hörselnerven med hörselnedsättning samt balanssvårigheter.

TBE-vaccination

Det finns idag ett vaccin mot TBE som man kan ta från 1-års ålder. Det ger ett gott skydd mot TBE även om det finns enstaka fall som fått TBE trots full vaccinering.

Vaccinationen tas i flera steg:

 1. Först tas 2 doser med 1-3 månaders mellanrum.
 2. En tredje dos tas tidigast 5 månader efter och högst 12 månader efter dos 2.
 3. Fjärde dosen tas 3 år efter den tredje dosen.
 4. Därefter ska en dos tas var femte år.

Äggallergi och vaccination mot TBE

Är du allergisk mot ägg ska du ta upp detta innan du vaccinerar dig. Det kan finnas spår av detta i vaccinet. Kan du däremot äta mat med ägg i såsom pannkakor eller sockerkaka är det inga problem att ta vaccinet. Är ni osäkra kontakta en läkare online som kan råda er eller göra ett allergitest.

TBE-vaccination och gravid eller ammar

När du är gravid eller ammar och funderar på att vaccinera dig mot TBE bör du prata med en läkare online om detta innan. Ni kan tillsammans överväga de fördelar och risker som finns mot varandra.

Det finns för lite dokumentation om vaccination mot TBE under graviditet för att kunna ge en säker bedömning av riskerna. Det är inte känt om TBE-vaccin förs över till modersmjölken.

Därför bör endast vaccination mot TBE under graviditet och amning göras om det bedöms som ytterst angeläget. Kan man vänta så bör man göra det.

TBE-vaccination och reumatiker

Är du en av de som har en autoimmun sjukdom som tex: reumatoid artrit (RA), SLE eller MS bör du alltid rådfråga med din läkare innan vaccination mot TBE. Ni kan då överväga om det finns risk för att din sjukdom kan försämras. Det går bra att kontakta en läkare online för att rådgöra innan en vaccinering mot TBE om du lider av en autoimmun sjukdom.

Ska man vaccinera barn?

Många undrar om de ska vaccinera sina barn mot TBE. Det är inte en enkel ja eller nej fråga tyvärr. En stor fråga är såklart om man kommer att vistas i de områden som är drabbade av TBE.

Det har sagts att barn inte drabbas lika hårt som vuxna som ett argument emot vaccinering. Däremot finns det studier som bland annat visar att barn som haft TBE när de var yngre får en lägre EEG-aktivitet och sämre motorik än andra barn i samma ålder. Det finns många olika studier att läsa om man vill se hur stora riskerna beräknas vara samt hur många barn som drabbas.

Bland annat en studie på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har visat att även små barn kan drabbas av långvariga symtom som minnesproblem och orkeslöshet. Efter denna studie valde man att sänka den rekommenderade åldern för TBE-vaccin till 1 års ålder.

Att ha i åtanke är dock att alla studier inte ska tas som en definitiv verklighet. Studierna är gjorda på en begränsad grupp barn och mycket kan vinklas i studier. Läs på om du är osäker och tänk på var ni bor och vistas om ert barn utsätts för TBE.

Idag är rekommendationen att barn från 1-års ålder kan vaccineras.